Niklas Koresaar medverkar i Redeye After Hours podcast (på svenska)

Vi sitter ned med Niklas Köresaar och pratar om honom och om Flexion Mobile för att förstå personerna bakom och bolagets position i en potentiellt enorm marknad. En marknadsposition de har försvarat emot giganter som Unity.

Original Post: Redeye After Hours #15 – Flexion Mobile med Niklas Köresaar, CFO.